W roku 2020 stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych, będąca w gruncie rzeczy podatkiem tzw. śmieciowym wynosi 20 zł miesięcznie od osoby. Ile zapłacimy w roku 2021? Wiele wskazuje na to, że ta wysoka stawka nawet przy założeniu, że zwycięzca niebawem ogłoszonego przez Gminę przetargu nie podniesie ceny za odbiór odpadów - okaże się za niska i wzrośnie aż do 30 zł.

     Liczby i rachunki są w tej kwestii bezwzględne. Otóż obecnie mieszkańcy naszej Gminy wytwarzają rocznie około tysiąc ton odpadów, których odbiór kosztuje 1,5 mln zł. W marcu 2020 r. osób zobowiązanych do opłacenia podatku śmieciowego było 4.800. Teraz jest ich 4.400, zatem wpływy będą niższe, a wciąż rosnąca ilość odpadów nie zmaleje. Ponadto radni zdecydowali się wówczas dopłacić do tego systemu 400 tys. zł rezygnując z części zaplanowanych inwestycji, więc tylko dlatego stawka wynosiła 20 zł, a nie więcej.

     Taka dopłata z budżetu Gminy do systemu odbioru odpadów była możliwa w roku 2020 gdyż wprowadzono wtedy zmiany prawne, jakich nie mogły wcześniej przewidzieć samorządy. Obecnie reguły są stałe oraz znane i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie stoi na stanowisku, że podatek śmieciowy należy zaplanować w takiej wysokości by system się samofinansował. Zatem z budżetu dofinansować go nie wolno, pomijając już fakt, że wtedy znowu trzeba byłoby zrezygnować z części inwestycji.

     Zdaniem wójta Marka Szopy jedyną nadzieją na zachowanie obecnej stawki podatku śmieciowego jest przystąpienie do przetargu większej liczby przedsiębiorstw odbierających odpady, niż tylko krakowskiego MPGO oraz Tamaxu z Sędziszowa, które zmonopolizowały tutejszy rynek dyktując ceny. Natomiast nasi radni nie powiedzieli jeszcze w tej kwestii ostatniego zdania i wciąż szukają korzystnego rozwiązania.

Red.