Kapliczka w BoczkowicachKapliczka w BoczkowicachKapliczka w Boczkowicach     Najstarsza i chyba najpiękniejsza kapliczka w naszej Gminie, stojąca w centrum Boczkowic przy głównej drodze pod drewnianą chałupą nr 56, doczekała się renowacji. Ten cenny, barokowy zabytek ufundowano w roku 1605, zatem liczy już ponad cztery stulecia. Ma kształt kamiennej kolumny w typie „Bożej Męki” i pokrywają go liczne płaskorzeźby. Prace sfinansowane ze środków Powiatu Miechowskiego (13 tys. zł) i Województwa Małopolskiego (19,5 tys. zł), prowadzi ekipa konserwatorów.

Figura Salomei w Książu WielkimFigura Salomei w Książu Wielkim     Natomiast w Książu Wielkim nieodmiennie czeka na podobną renowację kamienna figura bł. Salomei, stojąca na rozstaju dróg przy remizie OSP i mocno już nadgryziona zębem czasu. Jak zapowiada wójt Marek Szopa, i ona doczeka się wkrótce prac konserwacyjnych, które sfinansuje Gmina wspólnie z miejscową parafią. A przy tej okazji zabytek zostanie ustawiony w bezpieczniejszym miejscu, dalej od ruchliwej jezdni.

Red.