Droga w BoczkowicachDroga w Boczkowicach     Po niedawnym oddaniu do użytku gruntownie wyremontowanej drogi powiatowej prowadzącej w naszej Gminie przez Rzędowice i Mianocice do Książa Wielkiego, obecnie dobiegają końca prace przy modernizacji drogi powiatowej łączącej Książ Mały z Boczkowicami. Ta jeszcze niedawno mocno podziurawiona jezdnia zamienia się w równą jak stół „autostradę”. Przy okazji powstają wzdłuż niej nowe dojazdy na pola i do gospodarstw, a przede wszystkim rowy odwadniające. Przejazd przez Boczkowice będzie teraz nie gorszy jak już uregulowany i odnowiony przejazd przez Moczydło czy przez Krzeszówkę i Książ Mały.

 Obwodnica Książa Wielkiego - widok w stronę E7Obwodnica Książa Wielkiego - skrzyżowanie w Zygmuntowie        Trwają również roboty przy budowie obwodnicy Książa Wielkiego (od Zygmuntowa do trasy E7), stanowiącej także drogę powiatową. Inwestycja ta została wprawdzie w części wstrzymana z powodu konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych na kilkuset metrach przed skrzyżowaniem z E7 (zdjęcie po prawej) gdzie odkryto ślady dawnej osady, ale nie przeszkodziło to w kontynuowaniu prac na pozostałym, znacznie dłuższym odcinku. Jak widać na drugim zdjęciu, skrzyżowanie tej obwodnicy w Zygmuntowie z drogą prowadzącą do Książa Małego (w lewo) i do Wielkiej Wsi (w prawo) jest już niemal gotowe. Po oddaniu obwodnicy do użytku, ciężkie samochody nie będą miały prawa wjeżdżać stąd do Wielkiej Wsi i dalej do Książa Wielkiego.

Obwodnica Książa Wielkiego     Biegnąca wzdłuż obwodnicy wąska nitka asfaltu pokrywa drogę serwisową, która będzie jednocześnie służyła rolnikom jako trasa dojazdu do pól.

Red.