Lek. Andrzej Gumula     Lekarz Andrzej Gumula, kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim udostępnił dla zapisanych tu pacjentów, czyli naszych mieszkańców, swój telefon komórkowy. Na jego numer: 502-738-489 można dzwonić w ważnych, bądź wymagających wyjaśnienia sprawach, przez całą dobę. Natomiast normalne sprawy typu: rejestracja do lekarza, pytania o recepty, skierowanie do specjalisty czy zwolnienia – załatwiamy telefonując na numer Ośrodka: 41-383-80-17 w godzinach pracy.

Wójt Marek Szopa i lek. Andrzej Gumula     - Naszych pacjentów dobrze znamy, zatem większość porad udziela się im przez telefon. Niemniej średnio po kilka osób dziennie przyjmujemy osobiście. Są to jednak przypadki wyjątkowe i dlatego stanowczo doradzam naszym mieszkańcom, by bez bardzo ważnych powodów, dla swojego i naszego bezpieczeństwa, zamiast od razu przychodzić do Ośrodka Zdrowia, najpierw do niego zatelefonowali – Andrzej Gumula poinformował wójta Marka Szopę o zasadach funkcjonowania PZOZ w warunkach narastającej epidemii koronawirusa.

     Jak się okazuje, także tutaj, podobnie jak w Urzędzie Gminy, praca odbywa się głównie zdalnie. Nie ma problemów z wystawianiem recept gdyż po konsultacji z lekarzem pacjenci otrzymują zaraz telefonicznie czterocyfrowy numer e-recepty, którą mogą zrealizować w każdej aptece. Wystarczy podać przy okienku ten kod oraz numer PESEL. Podobnie poprzez Internet wysyła się do ZUS-u lub KRUS-u oraz zakładu pracy zwolnienia lekarskie. Przy czym dokument jaki otrzymuje pracodawca nie zawiera kodu choroby. Zgłosić się do Ośrodka trzeba jedynie (niekoniecznie osobiście) po odebranie skierowania do lekarza specjalisty.

Red.