Seminarium dla Liderów     Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie aktywnie współpracuje z lokalnymi liderami: sołtysami i członkami Kół Gospodyń Wiejskich. W czerwcu powstała Facebookowa grupa „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, gdzie WUP zamieszcza ważne informacje, organizuje zdalne spotkania poświęcone zaproponowanym podczas dyskusji tematom oraz emituje kolejne odcinki cyklu filmików „Flesz lidera”. Grupa wciąż zwiększa swoją liczebność, jednak wielu potencjalnie zainteresowanych ciągle jeszcze nie wie o jej istnieniu, dlatego podajemy link do tej interesującej strony:

https://www.facebook.com/groups/lokalni.liderzy.malopolski

     Ponadto WUP organizuje III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju, które odbędzie się 22-23 października. Tegorocznym tematem przewodnim jest „E-lider, e-sołtys, e-obywatel”. Bowiem w aktualnej sytuacji, kiedy nie możemy spotkać się tak jak do tej pory i pracujemy zdalnie - umiejętności komputerowe stały się absolutnie konieczne. Ważne również, aby wiedzieć jak w Internecie pokazać innym swoją aktywność. Na ten temat będzie można porozmawiać z gościem specjalnym 23 października o godz. 17. podczas sesji online na żywo. Wszyscy uczestnicy tego naszego spotkania otrzymają upominki książkowe (z autografem gościa specjalnego).

     Rejestracja przez stronę internetową (do godz. 12. 19 października):
https://app.evenea.pl/event/seminariumliderow/

Do pobrania:
program

Seminarium dla Liderów