Gratulacje dla Teresy KmeryGratulacje dla Teresy Kmery     Skarbnik Gminy Książ Wielki - Teresa Kmera pełniła tę bardzo ważną funkcję przez równe 20 lat. Teraz odchodzi na emeryturę, lecz na wniosek wójta Marka Szopy i za jednomyślną zgodą naszej Rady bynajmniej nie odchodzi ze stanowiska. Zwolniona na własną prośbę, powraca do pracy na prośbę samorządowców już 30 września. Na ostatniej sesji Rady Gminy (25 września) serdecznie dziękowano Teresie Kmerze za jej wielki wkład w rozwój infrastruktury Gminy gdyż zawsze, mimo wielu inwestycji, potrafi tak zbilansować budżet, że pieniędzy wystarcza w nim na wszystko co najpotrzebniejsze, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma żadnych zastrzeżeń. Na zdjęciach kwiaty wraz z gratulacjami składają: wójt Marek Szopa i przewodniczący RG Henryk Huma oraz delegacja radnych.

Sesja Rady Gminy, 25 września     W merytorycznej części obrad dzielono fundusze jakie Gmina otrzymała z puli rządowej w ramach rekompensowania strat spowodowanych epidemią koronawirusa. Całą kwotę 1,2 mln zł postanowiono skierować na dopłaty do trzech dużych inwestycji na drogach powiatowych, prowadzonych wspólnie ze Starostwem Miechowskim. Dzięki temu rozliczy się wykonane prace przy remoncie drogi Rzędowice – Mianocice – Książ Wielki, dofinansuje się trwającą budowę obwodnicy Książa Wielkiego oraz przeprowadzi modernizację drogi Książ Mały – Boczkowice. Ponadto zostanie wykonana dokumentacja budowy drogi Zygmuntów – Opacz.

Sesja Rady Gminy, 25 września     Podczas dyskusji radni pytali Wójta o przyczynę wyłączenia latem fontanny na Rynku w Książu Wielkim, który po kosztownej przebudowie nie wygląda tak jak powinien. Marek Szopa wyjaśnił, iż nie tylko u nas wyłączono fontannę gdyż zgodnie z zaleceniem służb sanitarno-epidemiologicznych wilgoć, w tym mokra mgła tworząca się wokół działającej fontanny, sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa cowid-19. Nie można zatem było narażać naszych mieszkańców i przejezdnych gości na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Red.