Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet, co powinien zrobić każdy użytkownik gospodarstwa rolnego wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu może udać się do Gminnego Punktu Spisowego (w Urzędzie Gminy, wejście od strony GOPS) gdzie będą udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy.

     Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99, wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

     W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

     W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

     Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). GUS zapewnia, że dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

WARTO WIEDZIEĆ:
- W budżecie Gminy Książ Wielki roczne wpływy z podatku rolnego wynoszą 1,15 mln zł.
- Dla porównania podobną kwotę (1,2 mln zł) płacą rocznie mieszkańcy za odbiór odpadów.
- Podatek rolny uiszcza się u nas z 9,5 tys. ha ziemi uprawnej.