Egzamin ósmoklasisty     Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty nie były łatwe z wielu względów. Z powodu pandemii odbywała się nauka zdalna. Terminy egzaminów uległy zmianie, a ich przeprowadzeniu towarzyszył duży stres ze względu na zagrożenie koronawirusem. Jednak dzięki wysiłkom uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkół i rodziców – uzyskane wyniki świadczą o wielkim sukcesie.

     Ósmoklasiści z Gminy Książ Wielki znakomicie poradzili sobie z językiem polskim, uzyskując średnią ocen 66,43 proc. To znacznie więcej niż średnia krajowa (59 proc.), średnia województwa małopolskiego (62,03 proc.) oraz powiatu miechowskiego (59,04 proc.). Natomiast bardzo dobrze, bo najlepiej w powiecie miechowskim, nasi ósmoklasiści rozwiązali zadania z matematyki osiągając średnią 51,52 proc., przy średniej krajowej wynoszącej zaledwie 46 proc., województwa małopolskiego - 50,92 proc. i powiatu - 46,56 proc. Język obcy także nie sprawił im trudności. Angielski napisali na 53,37 proc., podczas gdy średnią powiatową wyliczono na 51,94 proc.

     Osiągnięcie tak wysokich wyników nie było łatwe. Wymagało to od uczniów wielu lat systematycznej pracy, a w ostatnich miesiącach wielkiego zaangażowania w naukę zdalną. Ósmoklasistów wspierali nauczyciele, organizując im nie tylko zajęcia online, ale również dodatkowe konsultacje w szkole. Dyrekcje placówek i władze gminne zadbały by wszyscy uczniowie mieli możliwość nauki online. Wiele pomogli również rodzice będący w stałym kontakcie z kadrą pedagogiczną.

     Gratulujemy ósmoklasistom wyników i życzymy dalszych sukcesów!

(AP)