Ośrodek Zdrowia w Książu Wielkim     Kierowany przez lek. Andrzeja Gumulę Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim zamknął rok 2019 dodatnim wynikiem finansowym i jak wynika ze sprawozdania przedłożonego Radzie Gminy, przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonano w 99,7 proc. na sumę 2,07 mln zł, uzyskując nadwyżkę w wysokości 61 tys. zł. Od stycznia do grudnia 2019 r. udzielono łącznie 33.658 porad, czyli średnio 92 porady dziennie. Stale zatrudnionych jest tu 20 osób oraz 11 na umowach cywilno-prawnych. W placówce działa 11 komórek organizacyjnych.

     Nasz PZOZ zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym reumatologii), rehabilitacji, ginekologii i położnictwa, okulistyki oraz stomatologii. Pieniądze wypłacane z tego tytułu przez NFZ stanowiły główną część budżetu placówki, dodatkowo uzupełnionego wpływami z wynajmu pomieszczeń (dla apteki i optyka).

Red.