Ponad 40 osób pojechało na wycieczkę do Sandomierza, którą od początku do końca zorganizowały panie z koła Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim. Gmina natomiast użyczyła nieodpłatnie autokar, dzięki czemu uczestnicy opłacali jedynie koszty paliwa oraz ubezpieczenia.

 

Oprócz członkiń KGW (także z Łazów, Mianocic, Głogowian-Wrzosów czy Konaszówki) na wycieczkę pojechała młodzież. Stąd integracja uczestników przebiegała nie tylko pomiędzy poszczególnymi sołectwami, ale również i pokoleniami. Zwiedzano Sandomierz, pałac w Baranowie Sandomierskim oraz ruimy zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Te właśnie, imponujące ruiny magnackiej rezydencji Ossolińskich, wywarły na wszystkich największe wrażenie.

 

Red