Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim wybrały nową prezeskę. Została nią dotychczasowa wiceprzewodnicząca - Barbara Madejska. Na jej zastępczynię powołano Elżbietę Kubrak-Bułę.

 

B-Madejska

Te zmiany personalne odbyły się po rezygnacji, jaką z powodów rodzinnych, złożyła poprzednia przewodnicząca KGW - Angelika Zegan. Wybory były jawne, gdyż wniosek o ich utajnienie, który złożyła Barbara Madejska, zdecydowanie odrzucono w głosowaniu.

 

KGW w Książu Wielkim skupia obecnie 25 pań i działa od roku. Już zorganizowano kilka imprez integrujących mieszkańców sołectwa i gminy. Przykładowo, Dzień Seniora czy oprawę artystyczną jubileuszu Złotych Godów. Najbliższym zamierzeniem jest uruchomienie pierwszej na naszym terenie wypożyczalni rowerów.

 

Red