Radni z komisji budżetowej opowiedzieli się za ustawieniem bariery na szosie w Rzędowicach, w miejscu gdzie biegnie ona nad źródłem, i zamiast szerokiego pobocza jest stroma skarpa. Jadące tamtędy pojazdy (od strony Głogowian - Wrzosów) są narażone na zsunięcie się z drogi.

 

 

K-KomBud-toTę jednomyślną decyzję radnych poprzedziła wizja lokalna, na której stwierdzono, iż barierę o długości kilkunastu metrów należy jak najszybciej zamontować. Z tym, że powinna ona spełniać wymagania dla tego rodzaju urządzeń drogowych. Jak się okazuje, jej zakup i montaż będzie kosztował około 5 tys. zł. Upoważniono zatem wójta gminy do wydania na ten cel pieniędzy z rezerwy budżetowej.

 

red