Na ostatniej sesji Rady Gminy w Książu Wielkim, uzupełniono regulamin pracy Komisji Rewizyjnej o zapis przyznający jej przewodniczącemu głos rozstrzygający w przypadku równego rozłożenia głosów członków.

 

Oznacza to, według zapisu w dodanym paragrafie 27. ("W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji"), iż nie będzie już możliwe odwlekanie zajęcia przez Komisję Rewizyjną zdecydowanego stanowiska z powodów formalnych. A w przeszłości tak właśnie działo się często, gdy jeden z pięciu jej członków wstrzymywał się od głosu a pozostałych czworo opowiadało się w połowie "za" a w połowie "przeciw".

 

Za takim uzupełnieniem regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej głosowali wszyscy radni, oprócz pięciorga członków tej komisji.

(red)