GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Podatkowy

Czym się zajmujemy?

  1. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,;
  2. Prowadzenie w zakresie pkt 1 postępowań wyjaśniających, gromadzenie dowodów itp. zgodnie z procedurami;
  3. Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego;
  4. Okresowe sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie załatwianych spraw;
  5. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji uznaniowych na podstawie, których przyznano ulgi w spłacie podatków;
  6. Wydawanie decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w ramach pomocy publicznej;
  7. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
  8. Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania podatkowego;
  9. Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadkach decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zwróconych do ponownego rozpatrzenia;
  10. Występowanie do sądu z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie - dotyczy osób fizycznych;
  11. Przygotowanie wniosków do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie wszczęcia egzekucji z nieruchomości.
  12. Wydawanie zaświadczeń

Co u nas załatwisz?

  1. Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach wymiarowych i dochodowości, (podanie)
  1. Zaświadczenia o niezaleganiu i wysokości zaległości (podanie)
  2. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wniosek)
  3. Wniosek o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntu
  4. Wiosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (druki)
  5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  6. Podanie o umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku
  7. Podanie o umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty opłat za wodę i ścieki, usługi komunalne, czynsz czy opłatę śmieciową

Kto Ci w tym pomoże:

  1. Ewa Gajos – Kierownik Referatu Podatkowego
  2. Dorota Karendał – Inspektor
  3. Joanna Szwaczka – Inspektor
  4. Grażyna Ostrowska - Inspektor

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem