GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Ostatnia sesja RG kadencji 2014-2018     Ostatnia sesja Rady Gminy w Książu Wielkim ubiegającej kadencji odbyła się wyjątkowo i uroczyście w piątkowe popołudnie w świetlicy w Zaryszynie. Na pamiątkowym zdjęciu siedzą: Stanisława Skiba (radna), Jagoda Spicha (wiceprzewodnicząca RG), Małgorzata Rosół (radna), Teresa Kmera (Skarbnik Gminy). Za nimi stoją: Bożena Dziura (radna), Małgorzata Sych (radna), wójt Marek Szopa, Paweł Oczkowicz (przew. komisji rewizyjnej), Henryk Huma (przewodniczący RG), Jarosław Sudański (przew. komisji budżetu), Wiesław Sęk (wiceprzewodniczący RG), Dariusz Książek (przew. komisji bezpieczeństwa), Marek Gajos (radny), Grzegorz Ptak (radny), Zdzisław Ptak (radny), zastępca wójta Grzegorz Janus, Marek Płonczyński (przew. komisji oświaty).

Czytaj więcej...

Sp[otkanie Klubu Seniora     Dając początek obchodom 100-lecia odzyskania Niepodległości, członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem” już przed Świętem Zmarłych uporządkowali i udekorowali groby żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny. A 5 listopada urządzili uroczyste spotkanie przy biało-czerwonych flagach w sali remizy OSP w Książu Wielkim. Rozpoczęło je odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie historyk kol. Barbara Madejska przypomniała zebranym dzieje Polski począwszy od rozbiorów po I wojnę światową.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji RG     Kadencja obecnej Rady Gminy w Książu Wielkim upływa 16 listopada. Na swojej ostatniej sesji, którą zaplanowano na 9 listopada, mają być jeszcze uchwalone korekty w Statucie Gminy. Konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany „Ustawy o samorządzie terytorialnym”. W myśl nowych przepisów każde głosowanie musi być imienne, zatem radni kadencji 2018-2023 będą przy podejmowaniu uchwał wywoływani kolejno przez przewodniczącego by głośno oświadczyć czy są za, czy przeciw, czy się wstrzymują. O zmianach tych dyskutowano podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji: bezpieczeństwa oraz oświaty, jakie odbyło się w miniony piątek (na zdjęciu).

Czytaj więcej...

Klub Seniora     Wierząc, że „żołnierz nie umiera, żołnierz odchodzi na wieczną wartę" - członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem” postanowili przed Świętem Zmarłych odwiedzić i uporządkować miejsca pamięci tych, którzy polegli za wolność Ojczyzny. W naszej okolicy to pomniki przy drodze E7 w Chrustach i Moczydle oraz groby na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim. Wybrano się najpierw do Chrustów pod obelisk stojący tam gdzie hitlerowscy okupanci dokonali mordu 1 sierpnia 1944 r. i do Moczydła pod pomnik upamiętniający żołnierzy Batalionu „Skała”. Wygrabiono liście, ściągnięto mech, który pokrył podesty obelisków, przycięto gałęzie zasłaniające tablice z napisami.

Czytaj więcej...

Komisja budżetu     W środę (31.10.) na ostatnim posiedzeniu spotkali się członkowie komisji budżetowej Rady Gminy kończącej się kadencji. Jej przewodniczący Jarosław Sudański podziękował wszystkim za współpracę. A pracować było przy czym, bo w ostatnich czterech latach nasz budżet zwiększał się systematycznie, osiągając aż 30 mln zł w roku bieżącym. To „zwiększanie” stanowiło efekt wielu starań o pozyskanie funduszy zewnętrznych, co wymagało dyspozycyjności i odpowiedzialności ze strony radnych, inicjatywy ze strony Wójta oraz znakomitego rozeznania w przepisach rachunkowych przez Skarbnika. Na zdjęciu: radny Marek Gajos, radny Grzegorz Ptak, skarbnik Teresa Kmera, radny Paweł Oczkowicz, przewodniczący komisji budżetu Jarosław Sudański i wójt Marek Szopa. Brakuje przewodniczącego RG Henryka Humy, który był nieobecny.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się