GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Zaproszenie MIR     W najbliższą środę, 19 lutego o godz. 10., w sali remizy OSP w Książu Wielkim odbędzie się szkolenie dla rolników, które zorganizowała Małopolska Izba Rolnicza z Miechowa. Program przewiduje omówienie sześciu aktualnych i ważnych tematów, m.in. kwestii płatności oraz kredytów inwestycyjnych, problemów zagrożeń ptasią grypą i ASF czy zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Szczegółowy wykaz zagadnień, a także informacje o tym, kto przeprowadzi szkolenie, zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

     Salę remizy OSP w Książu Wielkim, w której odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy (6.02.) zapełnili szczelnie mieszkańcy. I głośno klaskali nie ukrywając radości oraz aprobaty gdy nasi radni, kolejno jeden po drugim, oświadczali głośno, że głosują przeciwko wystawieniu na sprzedaż działki z wysypiskiem. Wcześniej w ich imieniu zabrał głos radny Marek Płonczyński apelując o odrzucenie uchwały i zgodne z ustalonym planem zamknięcie oraz rekultywację wysypiska. Jak argumentował, „nie ma wartości większej od zdrowia”, a składowisko śmieci to bomba ekologiczna groźna dla środowiska i ludzi.

Czytaj więcej...

Zebranie wiejskie w Mianocicach     Zebrani tłumnie w świetlicy w Mianocicach mieszkańcy tego sołectwa oraz Cisiej Woli (na zdjęciu), oświadczyli jednoznacznie, że są przeciwni rozbudowie tutejszego wysypiska i chcą jego zamknięcia godząc się na konsekwencje tego kroku. Czyli na spodziewany wzrost stawki za odbiór odpadów w naszej Gminie nawet do ponad 20 zł miesięcznie. Jednocześnie zobowiązali radną Małgorzatę Sych do zagłosowania przeciwko wystawieniu na przetarg terenu wysypiska wraz z otoczeniem. Jak podkreślali, walczą nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o swój warsztat pracy, gdyż nikt nie chce kupować płodów rolnych z pól narażonych na skażenie wyziewami śmietniska.

Czytaj więcej...

Zebranie wiejskie w Antolce     Na dwóch zebraniach wiejskich, które odbyły się we wtorek z udziałem wójta Marka Szopy  w Zaryszynie i w Antolce (zdjęcie), licznie zebrani mieszkańcy upoważnili swoich radnych (odpowiednio: Wiesława Sęka i Dariusza Książka), by w ich imieniu głosowali za utrzymaniem wysypiska tzw. podsitówki w Książu Wielkim. Czyli za sprzedażą tego terenu na przetargu przez Gminę przy zagwarantowaniu, że kupująca go firma dotrzyma wszelkich przepisów środowiskowych oraz zapewni na kilka lat stałą i niższą cenę za odbiór odpadów komunalnych. Jak zgodnie mówiono: „śmieci mają być tańsze”, a właściciele domów pobudowanych przy wysypisku „dobrze wiedzieli gdzie je stawiają”. Dlatego ich obecne protesty nie mogą być ważniejsze od uszczerbku w domowych budżetach wszystkich mieszkańców Gminy z powodu rosnących cen za śmieci.

Czytaj więcej...

Debata ws. odpadów     Czy zamknąć wysypisko na granicy Książa Wielkiego i Mianocic, czego konsekwencją będzie jeszcze wyższa, bo mogąca przekroczyć kwotę nawet 30 zł miesięcznie od osoby, stawka za odbiór śmieci jaką zapłacą mieszkańcy? Czy wysypisko utrzymać, a wtedy eksploatująca go firma EMPOL, która wywozi tam wyłącznie odpady ustabilizowane w postaci tzw. podsitówki, zapewni naszej Gminie niezmienną w dłuższym okresie i nie wyższą od obecnej (20 zł) stawkę odbioru odpadów? Radni muszą zastanowić się teraz czy to duża różnica i czy warto dopuszczać do rozbudowy wysypiska? Zdaniem wójta Marka Szopy – warto, gdyż oznacza to w skali roku ok. pół mln zł mniej wydanych z naszych domowych budżetów, a dotychczasowa współpraca z firmą EMPOL daje gwarancję zachowania wszelkich wymogów środowiskowych. Nad tym trudnym dylematem debatowano podczas piątkowego posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy.

Czytaj więcej...

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2019. Najwięcej informacji dotyczyło jak zawsze pracy Rady i Wójta oraz inwestycji drogowych – bieżących i planowanych. Odnotowaliśmy też, jak to robimy od roku 2013, czyli po raz siódmy, wiele faktów z życia Mieszkańców i Gminy, które warto sobie przypomnieć.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.