GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Książu Małym     Od września do Szkoły Podstawowej w Książu Małym (na zdjęciu) będzie uczęszczało tylko 68 dzieci uczących się w kilku klasach łączonych. Graniczna liczba uczniów, poniżej której można i należy przystąpić do reorganizacji placówki, wynosi 70. – Nie proponuję likwidacji tej Szkoły tylko przejęcie jej przez stowarzyszenie i kontynuowanie działalności na zmienionych zasadach – taki wniosek wójt Marek Szopa postawił na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty Rady Gminy, prosząc jej członków o przemyślenie sprawy i zajęcie jasnego stanowiska. Główny argument jest jeden: oszczędności w budżecie, które po reorganizacji placówki w Książu Małym, gdzie obecnie koszt utrzymania ucznia w skali roku sięga aż 15 tys. zł przy średniej 10 tys. zł dla naszej Gminy – wyniosą ok. 350 tys. zł. Czyli niemal tyle, ile dopłaca się teraz do wywozu odpadów komunalnych, rezygnując z zaplanowanych wcześniej inwestycji drogowych.

Czytaj więcej...

     Na 22 sołectwa Gminy Książ Wielki średnie wykonanie podatków za rok 2019 wyniosło 91,55 proc. Najsumienniej, bo aż w 99,08 proc. uiścili te należności mieszkańcy Wielkiej Wsi. Natomiast najmniej sumienni okazali się mieszkańcy Zaryszyna, którzy powinność tę wypełnili jedynie w 78,76 proc. Kolejne niechlubne miejsca na liście zaległości podatkowych zajęło Cisie gdzie obowiązek wpłaty wykonano w 84,48 proc. oraz Książ Wielki (85,78 proc.) i Łazy (86,55 proc.). A wracając do tych sołectw najbardziej sumiennych, to tuż za Wielką Wsią uplasowała się Antolka (wykonanie 98,80 proc.), Książ Mały (98,73 proc.) oraz Konaszówka (98,30 proc.).

Czytaj więcej...

 

Starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek SzopaStarosta jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa

     Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspólnie z wójtem Markiem Szopą (na zdjęciach) prowadzą działania przygotowawcze do budowy infrastruktury na terenie strefy przemysłowej, mającej powstać w naszej Gminie przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. W pierwszym rzędzie chodzi o takie przeprojektowanie dróg serwisowych wokół węzła, poszerzając je i polepszając nawierzchnię, by mogły służyć również jako drogi dojazdowe do strefy. Przypomnijmy, iż docelowo ma ona liczyć około 400 ha wzdłuż S7 i objąć również wykupione od rolników pola pomiędzy Krzeszówką a Książem Małym, a następnie pomiędzy Książem Małym a Boczkowicami.

Czytaj więcej...

     Radni członkowie komisji rewizyjnej, na swoim ostatnim posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Dariusza Książka, zgodnie postanowili udzielić absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Taki wniosek komisja rewizyjna skieruje teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po zbadaniu przez nią dokumentacji finansowej i wydaniu stosownego orzeczenia – ostateczną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium podejmie na sesji Rada Gminy. Ma na to czas do końca sierpnia.

Czytaj więcej...

Ujęcie w RzędowicachUjęcie wody w Dołach Tochołowskich

     Mimo coraz bardziej spełniającej się groźby suszy, w Gminie Książ Wielki wody w kranach nie zabraknie. Korzystamy bowiem z ujęć, których głębokość sięga nawet 100 m, zatem nigdy one nie wyschną. Co więcej, ich wydajność jest znacznie wyższa niż potrzeby mieszkańców. Na zdjęciach widać dwa nasze największe ujęcia wody pitnej. Pierwsze w Rzędowicach, zaopatrujące oprócz tej wsi także: Cisie, Głogowiany-Starą Wieś, Głogowiany-Wrzosy, Konaszówkę, Książ Wielki, Mianocice i Wielką Wieś. Drugie w Dołach Tochołowskich skąd woda płynie do Antolki, Cisiej Woli i części Tochołowa.

Czytaj więcej...

Starosta Jacek Kobyłka     W naszym Powiecie stwierdzono już sześć przypadków zakażenia koronawirusem: trzy u mieszkańców Gminy Charsznica, dwa w Gminie Książ Wielki i jeden w Miechowie. Na kwarantannie przebywają łącznie 82 osoby, w tym 50 po powrocie z zagranicy natomiast 32 na mocy decyzji inspektora sanitarnego. Oznacza to, że grozi nam już tzw. zjawisko zakażenia poziomego, czyli rozsiewanie tej choroby na miejscu, a nie przez przyjezdnych. Dlatego wciąż trzeba pilnie przestrzegać wprowadzonych rygorów, zwłaszcza noszenia maseczek i zachowywania należytego dystansu od innych.” To fragment ostatniego wpisu w Dzienniku Starosty”, czyli Jacka Kobyłki, który na portalu Powiatu Miechowskiego prowadzi na bieżąco notatnik z najważniejszych, aktualnych wydarzeń i dokonań.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.