Moczydło (351 mieszkańców) spore osiedle dużych gospodarstw i zadbanych domów, leżących na krańcu gminy obok drogi krajowej nr 7. Druhowie z OSP mają wyremontowaną, zabytkową remizę.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

18

Lasy prywatne

15

Lasy państwowe

1355

Grunty orne, łąki i pastwiska

864

Pozostałe

46

Ogółem

2298