Książ Mały (175 mieszkańców) zabytkowy kościół, duża szkoła, stara zabudowa pomieszana z nową oraz bardzo aktywne panie z KGH i druhowie z OSP.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

5

Lasy prywatne

6

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

378

Pozostałe

23

Ogółem

412