Krzeszówka (163 mieszkańców) mała wieś o zwartej zabudowie, uroczo położona wśród niewielkich wzgórz i pól. Druhowie z OSP przymierzają się do remontu remizy.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

12

Lasy prywatne

11

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

444

Pozostałe

27

Ogółem

494