Konaszówka (237 mieszkańców) jest znana z dobrze prosperujących gospodarstw hodowlanych, a ostatnio wybudowano tu świetlicę, gdzie rej wodzą panie z KGW.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

6

Lasy prywatne

2

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

378

Pozostałe

23

Ogółem

412