Giebułtów (239 mieszkańców) w środku wsi skrzyżowanie dróg jak w mieście, od razu widać po zadbanych zagrodach, że tu działa prężnie i KGW i OSP.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

5

Lasy prywatne

47

Lasy państwowe

45

Grunty orne, łąki i pastwiska

524

Pozostałe

36

Ogółem

657