Boczkowice (214 mieszkańców) dominują tu duże gospodarstwa rolne, wyposażone w charakterystyczne silosy. Wyróżnia się także wyremontowana remiza OSP.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

4

Lasy prywatne

59

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

435

Pozostałe

28

Ogółem

526