Łazy (183 mieszkańców) to najwyżej położona wieś w gminie, skąd rozciągają się rozległe widoki na okolicę i może dlatego gospodarze wraz z gospodyniami są tu tak solidarni oraz solidni.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

7

Lasy prywatne

8

Lasy państwowe

439

Grunty orne, łąki i pastwiska

512

Pozostałe

20

Ogółem

986