GMINA KSIĄŻ WIELKI

Rekrutacja 8.3

logo 8.3

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” - kliknij tutaj

logo 8.3
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”

Numer  projektu: POIG 08.03.00-12-032/12
Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-12-032/12-00
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


§1


Definicje

1. Beneficjent – Gmina Książ Wielki.
2. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu ,gospodarstwo domowe.
3. Formularz  zgłoszeniowy  –  dokument   stanowiący  podstawę  do  ubiegania  się  o  udział w projekcie.
4. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej  w  mieszkaniach  –  bez  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania.  Gospodarstwa domowe dzielimy na  jednoosobowe i wieloosobowe (2- i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.
5. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie.
6. Projekt – działania dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.
7. Wnioskodawca  –  każdy  podmiot  składający  Formularz  zgłoszeniowy  do  naboru  w  ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”.
8. Dochód netto:

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.