GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

W dwumandatowym  Okręgu Wyborczym nr 96 w Gminie Książ Wielki w powicie miechowskim członkami Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej zostali:

  1. Marek Boligłowa
  2. Jarosław Musiał

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 96 w Książu Wielkim podjęła decyzję o uznaniu zarejestrowanych kandydatów i obsadzeniu mandatów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej bez głosowania w dniu 28 lipca 2019r. Decyzja wynika z faktu, że w terminie do 05.07.2019 zarejestrowano dwóch kandydatów co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała i obwieszczenie.pdf)Uchwała i obwieszczenie

Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w Gminie. Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca 2019r. w Remizie OSP w Książu Wielkim ul. Śniadeckiego 9a w godzinach od 8.00 do 18.00. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do 05.07.2019r
w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej oraz pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie  w danym okręgu wyborczym. Wszystkich informacji związanych z wyborami udziela pełnomocnik Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim (pokój nr 4) w godzinach od 07.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, iż od 1 lipca rusza przyjmowanie wniosków online, a od 1 sierpnia papierowo, o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, a także świadczenia dobry start na okres zasiłkowy 2019/2020.

plakat Młodzi Duchem

logo gops

Projekt „Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0043/18

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 200 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu lub w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Książ Wielki.
  2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się