GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) Wójt Gminy w Książu Wielkim

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) Wójt Gminy w Książu Wielkim

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) Wójt Gminy w Książu Wielkim

Czytaj więcej...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2011

 

Wójt Gminy w Książu Wielkim na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/297/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadania publicznego w zakresie

PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

WŚRÓD MŁODZIEŻY

na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2011. 

 

Czytaj więcej...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2011

 

 

Wójt Gminy w Książu Wielkim na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/297/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadania publicznego w zakresie

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

na terenie Gminy Książ Wielki na rok 2011.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się