GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407). Dzięki wprowadzonym zmianą istnieje możliwość dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy przyjmujący zameldowanie.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami na terenie Gminy Książ Wielki? Zapisz się do bezpłatnego systemu powiadamiania mieszkańców.

Informacje o wydarzeniach dotrą do Ciebie natychmiast i bezpłatnie.

 

Aktywację usługi możesz dokonać na dwa sposoby:

  1.     Wysyłając SMS na numer: 664-079-964 wpisując w jego treści „KOD SMS” dla Twojej „MIEJSCOWOŚCI” z tabeli poniżej. Koszt SMS jest zgodny z Twoją taryfą operatora GSM.

Czytaj więcej...

Książ Wielki: Organizacja warsztatów aktywizacyjnych oraz indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego i psychologa
Numer ogłoszenia: 103810 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49  z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2013 roku na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Srakżysko-Kamienna działającej przez Pełnomocnika: Piotr Bania – Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się