GMINA KSIĄŻ WIELKI

jaksa                                               

Opublikowano 10.07.2018 r.

 

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 

 

Nabór Nr 8/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie :   Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie    

            

Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 220 000 złotych

                                                         

Nabór Nr 9/2018

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Wskaźnik produktu-   W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów                               

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej        

 

           Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 340 000 złotych.

           

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).  

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       30.07.2018      do      24-08-2018    do godz. 1700

               Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się