GMINA KSIĄŻ WIELKI

jaksa

 

Opublikowano 14.03.2018 r.

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszówinformuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Nabór Nr 3/2018

Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


Przedsięwzięcie :     Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 90 000 złotych

                                                          Nabór Nr 4/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

lub

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

 

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury. Które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

           Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 złotych.

                                                           Nabór Nr 5/2018

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych

 

Wskaźnik produktu: Liczba imprez promujących obszar LGD

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       03.04.2018      do      27-04-2018    do godz. 1700

               Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się