GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki

 

 

 

Urząd Gminy w Książu Wielkim pozyskał środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

W ramach programu zostanie zakupionych 101 komputerów, z czego 31 komputerów zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych. Dostęp do Internetu będzie finansowany z projektu do 31.03.2015r.

 

Pozostałe 70 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych zostanie zainstalowanych w 3 szkołach podległych Urzędowi Gminy w Książu Wielkim tj. Szkoła Podstawowa w Książu Małym, Szkoła Podstawowa w Antolce i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim. Dostęp do Internetu w tych jednostkach będzie finansowany z projektu do 31.03.2015r.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne od 30 stycznia 2013 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. Nabór uczestników będzie trwał od 4 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.