GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

logo 8.3


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

logo 8.3

 

INFORMACJA

           Wójt Gminy Książ Wielki informuje , iż od dnia 01-04-2013 roku  w skład biura projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki" weszli:

1)   Oczkowicz Adrian - koordynator projektu tel.041 38002 wew. 19

2)   Szyniec Ewa - obsługa finansowa projektu tel 041 38 38 002 wew.21

3)   Chabior Elżbieta - pomoc administracyjna tel 041 38 38 002 wew. 14

logo 8.3

INFORMACJA

       Gmina Książ Wielki informuje ,iż został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. z Tarnowa. Przedstawiona oferta zawierała najniższą cenę sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 28 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia do Gminy Książ Wielki.

logo 8.3

 

INFORMACJA

    

Gmina Książ Wielki informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2013 roku zakończono rekrutację do projektu pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki.”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.

Czytaj więcej...

logo 8.3

 

INFORMACJA

                   W związku z dużym zainteresowaniem projektem p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” oraz dużą ilością złożonych wniosków komisja rekrutacyjna postanowiła przeprowadzić weryfikację ilości osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz ich dochodowość.  

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.