GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

           Wójt Gminy Książ Wielki informuje , iż od dnia 01-04-2013 roku  w skład biura projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki" weszli:

1)   Oczkowicz Adrian - koordynator projektu tel.041 38002 wew. 19

2)   Szyniec Ewa - obsługa finansowa projektu tel 041 38 38 002 wew.21

3)   Chabior Elżbieta - pomoc administracyjna tel 041 38 38 002 wew. 14

Czytaj więcej...

INFORMACJA

       Gmina Książ Wielki informuje ,iż został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. z Tarnowa. Przedstawiona oferta zawierała najniższą cenę sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 28 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia do Gminy Książ Wielki.

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

    

Gmina Książ Wielki informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2013 roku zakończono rekrutację do projektu pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki.”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

                   W związku z dużym zainteresowaniem projektem p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” oraz dużą ilością złożonych wniosków komisja rekrutacyjna postanowiła przeprowadzić weryfikację ilości osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz ich dochodowość.  

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem