GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

logo 8.3

 

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Sukcesywną  dostawę materiałów biurowych do Biura Projektu” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Czytaj więcej...

logo 8.3

 

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Zaprojektowania i umieszczenia ogłoszenia w prasie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

 

Czytaj więcej...

logo 8.3

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Wykonanie projektu, druk i dostawę: ulotek, plakatów, materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych  i naklejek samoprzylepnych” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Czytaj więcej...

logo 8.3

INFORMACJA

 

W związku z problemami przy wdrażaniu projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”, dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne od 30 stycznia 2013 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. Nabór uczestników będzie trwał od 4 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r..

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.