GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Sukcesywną  dostawę materiałów biurowych do Biura Projektu” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Zaprojektowania i umieszczenia ogłoszenia w prasie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Wykonanie projektu, druk i dostawę: ulotek, plakatów, materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych  i naklejek samoprzylepnych” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

W związku z problemami przy wdrażaniu projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”, dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne od 30 stycznia 2013 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. Nabór uczestników będzie trwał od 4 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r..

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem