GMINA KSIĄŻ WIELKI

29 maja br. w w świetlicy wiejskiej w Zaryszynie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Gminę Książ Wielki od 01.03.2011 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”.

W konferencji udział wzięło blisko 60 osób i byli to przede wszystkim uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Jednym z głównych punktów konferencji było przedstawienie przez koordynatora projektu krótkiej prezentacji nt. stopnia realizacji projektu, osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu oraz poszczególnych działaniach, jakie zostały zrealizowane. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Książ Wielki Pana Marka Szope oraz Koordynatora projektu Pana Adriana Oczkowicz na poczęstunek przygotowany na tą okazję przez KGW Zaryszyn.

Konferencja była również doskonałą okazją do podzielenia się uczestników projektu swoimi uwagami oraz problemami, jakie z ich punktu widzenia były zauważalne w trakcie wdrażania i realizacji projektu. Projekt zrealizowany został w okresie od 01.03.2011 r. do końca maja br. Całkowita wartość projektu wynosi 898492,86 zł i finansowany jest w 100 % ze środków pozyskanej dotacji.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.