GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

INFORMACJA

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo

informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Nr. umowy : POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , Tarnów 33-100 ul. Urszulańska 16

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby zamawiającego napłynęły 2 oferty.

Oferta firmy Towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , Tarnów 33-100 ul. Urszulańska 16 zawierała najniższą cenę zamówienia t.j 4 298,00 PLN netto zł PLN i uzyskała 100punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.