GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

INFORMACJA

 

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Serwis sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Nr. umowy : POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez:

 

SUNTAR Sp.z.o.o, Tarnów 33-100 ul. Boya Żeleńskiego 5B

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby zamawiającego napłynęły 3 oferty.

Oferta firmy SUNTAR Sp.z.o.o, Tarnów 33-100 ul. Boya Żeleńskiego 5B zawierała najniższą cenę zamówienia t.j 20 400,00 PLN netto (25 092,00 zł PLN brutto) i uzyskała 100punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.