GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

W dniu 28 maja o godz. 10: 00 w świetlicy Wiejskiej w Konaszówce odbyło się uroczyste wręczenie 31 komputerów laptopów marki HP 17,3 cala oraz zagwarantowano bezpłatny dostęp do internetu przez 7 lat. Wszytko to możliwe było dzięki realizacji projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIlnclusion” Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, który zakładał zakup 101 sztuk laptopów wraz z dostępem do internetu i 1 sprzętu komputerowego dla osób niewidomych z tego: 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim, a po 20 laptopów do Szkoły Podstawowej w Książu Małym i w Antolce. Nabór do projektu trwał od 01 lutego do 28 lutego 2013 roku. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Złożono 57 formularzy zgłoszeniowych jednak komputerów, które miały trafić do gospodarstw domowych było tylko 31. Zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski i sporządziła listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób rezerwowych. Do projektu mogły się zgłaszać osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności a także gospodarstwa domowe o niskich dochodach. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowały się dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (było ich 16) w pozostałej grupie były osoby niepełnosprawne dorosłe. Budżet projektu to 997 828,26 złotych w 100 % sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Na rozdanie komputerów przybyły do Konaszówki całe rodziny, a na parkingu zabrakło miejsc dla samochodów. Za to na stołach nie zabrakło przepysznych wypieków przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Radość dzieci oraz ich rodziców otrzymujących z rąk wójta Gminy Książ Wielki Marka Szopy komputery - laptopy była ogromna. Uśmiech nie znikał z ich twarzy zwłaszcza, że otrzymane komputery były również wspaniałym prezentem z okazji zbliżającego się dnia dziecka. Nie zabrakło również słów uznania, podziękowania a nawet kwiatów pod adresem władz gminy oraz pracowników obsługujących projekt „Dziękujemy za to okno na świat, które przed nami otworzyliście” – powiedziała Maria Kamińska do wójta Marka Szopy, dziękując w imieniu obdarowanych markowymi laptopami mieszkańców gminy Książ Wielki.

Gmina Książ Wielki złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zakup tym razem komputerów dla dzieci zdolnych z terenu gminy Książ Wielki. Aktualnie wniosek czeka na ocenę merytoryczną władzy wdrażającej. Miejmy tylko nadzieję, że za kilka miesięcy znowu spotkamy się, aby obdarować zdolne dzieci z naszej gminy wspaniałym prezentem.

 

E.Sz.

 

Galeria zdjęć:

fot. A.O.

 


Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.