logo 8.3.jpg

INFORMACJA

Urząd Gminy w Książu Wielkim informuje, iż dnia 28.05.2013 roku o godzinie 1000 w Świetlicy wiejskiej w Konaszówce odbędzie się przekazanie Beneficjentom Ostatecznym zakupionych komputerów w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki".