GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

INFORMACJA

       Gmina Książ Wielki informuje ,iż został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. z Tarnowa. Przedstawiona oferta zawierała najniższą cenę sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 28 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia do Gminy Książ Wielki.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.