GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

INFORMACJA

       Gmina Książ Wielki informuje ,iż został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. z Tarnowa. Przedstawiona oferta zawierała najniższą cenę sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 28 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia do Gminy Książ Wielki.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem