GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

 

INFORMACJA

    

Gmina Książ Wielki informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2013 roku zakończono rekrutację do projektu pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki.”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Wybrano grupę 31 osób , którym zostanie przekazany sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu . W grupie tej znalazło się 16 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do lat 16 oraz 15 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w pozostałej grupie wiekowej. Pozostałe osoby znalazły się na liście rezerwowej .
         Niezależnie od wyniku, każda osoba która złożyła wniosek otrzyma pismo informujące. Pisma wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

Grzegorz Janus

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.