GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

     Z powodów „organizacyjno-prawnych” przesunięto terminy rozstrzygnięcia konkursów na dyrektora Szkoły Podstawowej w Antolce oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Książu Małym. Obu poznamy w najbliższy czwartek, 6 kwietnia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na ostatniej Sesji Rady Gminy, jaka odbyła się 30 marca, jednogłośnie uchwalono zgodę na odkupienie od prywatnego właściciela synagogi w Książu Wielkim z przeznaczeniem „pod budowę domu kultury i biblioteki”. Za zabytkową ruinę (zdjęcie), zajmującą działkę o powierzchni 2,78 ara, trzeba będzie zapłacić 50 tys. zł, które zarezerwowano w tegorocznym budżecie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Wykonanie budżetu w Gminie Książ Wielki za rok 2016 jest więcej, niż wzorowe. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 20,56 mln zł, osiągnięto 20,49 mln zł (99,6 proc.). Natomiast z zaplanowanych wydatków w wysokości 20,11 mln zł, zrealizowano je na kwotę 19,77 mln zł (98,3 proc.). Jak z tego wynika, nasi mieszkańcy solidnie i solidarnie wywiązują się ze świadczeń na rzecz swojej społeczności, a nasze władze samorządowe dobrze gospodarzą wspólnymi środkami. Na zdjęciu, zbudowana w minionym roku droga Opacz - Lisiny (przysiółek Częstoszowic). Jej wykonanie kosztowało 467,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi wyniosło 235,3 tys. zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Właśnie kończą się kolejne, pięcioletnie kadencje dwóm dyrektorkom szkół podstawowych w naszej Gminie: Małgorzacie Boryckiej (SP w Antolce) oraz Danucie Gajos (SP w Książu Małym). Pierwsza kieruje placówką od 1 września 2000 roku, druga od 1 września roku 2007. Jak informuje organizujące konkurs na te stanowiska Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim, wyboru dyrektora dokona jedenastoosobowa komisja spośród zgłoszonych kandydatów. Najpierw sprawdzi czy złożone przez nich dokumenty spełniają podane wymagania formalne. Następnie oceni przedstawione wizje funkcjonowania szkoły. A o ostatecznym wyborze zadecydują wyniki tajnego głosowania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zamknął się w roku 2016 kwotą ponad pięciu milionów złotych. Dokładnie: 5.093.090 zł i 84 groszy, z czego 4.466.473,32 zł przekazał wojewoda małopolski, a 626.617,52 zł przekazała nasza Gmina. Z pieniędzy od wojewody najwięcej pochłonęły świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu „500+”, w ramach którego wypłacono łącznie 2,61 miliona złotych oraz świadczenia rodzinne – 1,37 mln zł i fundusz alimentacyjny – 227,8 tys. zł.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem