GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

                 Podczas ostatniej sesji, na której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla Wójta, obyło się bez niespodzianek. Ci co mieli głosować przeciwko (dwoje) – zagłosowali przeciwko. Ci co mieli się wstrzymać (jedna) – wstrzymali się. A ci, których przekonały wyniki finansowe Gminy za rok ubiegły (dwunastu) – zagłosowali na tak. I w ten sposób zwyciężyła demokracja, a Marek Szopa uzyskał dzięki temu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013.

 

Czytaj więcej...

                Kiedy Wójt i jednostki Gminy rozliczają się z rocznych wydatków, czyli także z naszych pieniędzy jakie w formie podatków wpłacamy do budżetu – warto tego posłuchać i to zobaczyć. Sesje Rady Gminy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Ta najbliższa, i najważniejsza, odbędzie się we wtorek, 24 czerwca o godz. 9. w strażnicy OSP w Książu Wielkim.

 

Czytaj więcej...

                Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w naszej Gminie osiągnęli na sprawdzianie kompetencyjnym najlepsze wyniki w całym powiecie miechowskim, przewyższające znacznie także średnie wyniki w Polsce. Dlatego radni z Komisji Budżetu nie wahali się przyznać ich nauczycielom z rezerwy finansowej do podziału 30 tys. zł na nagrody. Kolejne 10 tys. zł skierowano na dokończenie budowy kładek umożliwiających dojazd do kilku domów podtapianej ostatnio wsi Cisie.

Czytaj więcej...

                Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, których w naszej Gminie jest 11, stają się głównymi animatorkami kultury w swoich środowiskach. To dzięki nim, mimo braku Gminnego Ośrodka Kultury,  w naszych wioskach tętni aktywne życie kulturalne i społeczne. Pikniki oraz spotkania mieszkańców, organizowane w Książu Wielkim, Książu Małym, Łazach, w Cisiu, Mianocicach, Zaryszynie, w Rzędowicach i w Konaszówce - gromadzą licznie naszych małych i dorosłych mieszkańców. A okazji do świętowania nie brakuje! 

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...            Wśród rozmaitych pikników, jakie odbywają się w naszej Gminie, ten w Książu Małym wyróżnia się tym, że organizuje go - pod egidą Koła Gospodyń Wiejskich - całe środowisko skupione wokół miejscowej Szkoły Podstawowej. Zatem, oprócz pań z KGW, i nauczyciele z Rady Pedagogicznej, i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, i uczniowie oraz ich rodzice. Wszyscy bawią się wesoło, bo to radość wspólna. Tak jest od lat i tak było także w tym roku.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się