GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Ostatnio w Książu Wielkim spłonęły dwie stodoły. Jedna z poszkodowanych, radna Barbara Zyguła uważa, iż „zachodzi podejrzenie, że celowo je podpalono”. Dlatego publicznie przestrzegała na ostatniej sesji przed podpalaczem i chwaliła strażaków za szybką i sprawną akcję gaśniczą. Ale jednocześnie zagłosowała przeciwko zmianom w budżecie Gminy umożliwiającym przekazanie miejscowej OSP 250 tys. zł na zakup nowego auta strażackiego.

             - Wydatek z budżetu Gminy na auto strażackie, jak rzadko który, jest bardzo celowy. Nam niedawno paliła się stodoła. I dzięki bardzo sprawnej akcji strażaków z Książa Wielkiego, udało się część tej stodoły uratować. Zachodzi podejrzenie, bo nie ma jeszcze wyników śledztwa, że to było podpalenie. Czyli, że na terenie Gminy grasuje podpalacz. Tym bardziej, że tydzień potem spłonęła następna stodoła (przy ul. Chmielnej, na zdjęciu poniżej). I tam ustalono jednoznacznie, że to było podpalenie… - powiedziała na sesji (23 kwietnia) radna Barbara Zyguła.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Na sesji w środę (23.04.)  radni przyjęli 15 uchwał, w tym aż 13 jednogłośnie. Przeciwko następnym dwóm była dwójka radnych. Ta sama, która wypłacenie przez Gminę spółce "Eko-Tucz" rekompensaty za sprzedane jej obiekty skupu zwierząt w Książu Wielkim uważa za „dotację”. Tymczasem to forma odszkodowania za czasową niemożność korzystania z tej nieruchomości, gdyż jest ona dotknięta tzw. wadą prawną.

            - Mam stosunek negatywny do zmiany budżetowej przekazującej pieniądze z działu oświata dla spółki „Eko-Tucz” – oświadczyła radna Barbara Zyguła. – Dyrektorzy szkół się żalili, że funduszy mają za mało, a tu jeszcze się im zabiera. Może tak się z tego wytłumaczy przewodniczący komisji budżetowej?

            Zamiast wywołanego przez radną Zygułę – radnego Pawła Oczkowicza, głos zabrał wójt Marek Szopa. Jak wyjaśnił, nikt niczego oświacie nie zabiera. Bo przecież właśnie Rada Gminy zagwarantowała w budżecie na ten rok więcej funduszy dla szkół i przedszkoli, niż te placówki wykorzystały w roku ubiegłym. A przesunięcie środków wzięło się stąd, że wojewoda przekazał dopiero teraz dotację dla przedszkoli, które pieniądze już mają, zatem tę dotację można rozdysponować na inne cele, w tym na rekompensatę dla spółki „Eko-Tucz”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

            To, co działo się we wtorek (15 kwietnia) na połączonym posiedzeniu dwóch komisji Rady Gminy: rewizyjnej oraz oświaty i zdrowia, można nazwać wielkanocnym cudem. Bowiem nasi radni nie tylko nie sprzeczali się pomiędzy sobą, nie obrażali się na demokrację, ale nawet z życzliwym uśmiechem życzyli sobie wesołych świąt.

            Radna, która zwykle ma pretensje o prawie wszystko, pretensji w ogóle nie miała i na dodatek powiedziała wójtowi „dziękuję”. Druga radna, która zwykle kwestionuje prawie każdą kolumnę cyfr w budżetowych sprawozdaniach, na tym posiedzeniu rozumiała wszystko, co tłumaczyła skarbniczka Gminy. A radny, którego notorycznie razi rozpadająca się ubikacja w centrum Książa Wielkiego, wyjątkowo nie wspomniał o niej ani słowem.

Czytaj więcej...

Dochody Gminy Książ Wielki w minionym roku wyniosły 17,2 mln zł, a stan mienia komunalnego (wartość brutto) 56.162.945 zł i 36 groszy. Dzieląc tę ostatnią kwotę przez liczbę mieszkańców (5.286 osób według danych GUS) otrzymujemy po 10.625 zł na głowę. Jesteśmy zatem wcale zamożni, choćby nawet czasami brakowało nam grosza na zakup tego czy tamtego.

            Zasadnicza część majątku (49,8 mln zł) pozostaje w dyspozycji Urzędu Gminy. A pozostałe, znaczniejsze składniki są w trwałym zarządzie naszych jednostek organizacyjnych, głównie placówek oświatowych. Najwięcej mienia posiada Gimnazjum w Książu Wielkim – 3,19 mln zł (w tym 2,92 mln to wartość budynków) oraz Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim – 2,32 mln (wartość budynku 1,53 mln).

Czytaj więcej...

Wymiany części lamp ulicznych w Gminie już wykonano. Reszta czeka na pieniądze z programu tzw. ledyzacji oświetlenia, czyli montażu energooszczędnych punktów ledowych. Podobnie trwają prace na drogach gminnych. Jakie to będą roboty i gdzie, piszemy dalej.

            Gminne drogi pokryte tłuczniem będą naprawiane tam, gdzie nastąpiły ubytki kruszywa. Wyremontowano już odcinek w Moczydle (droga do lasu). Następna będzie droga w Książu Małym – Kolonii.

            Jak co roku na gminnych drogach pokrytych asfaltem (w sumie 50 km) pojawią się tzw. remontory, czyli maszyny naprawiające nawierzchnię mieszaniną grysu bazaltowego i emulsji. Firma "Karoń" z Olkusza, która wygrała przetarg, wbuduje w ubytki dróg 40 ton mieszanki asfaltowej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się