GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Jak już informowaliśmy, w tegorocznym budżecie Gminy Książ Wielki wydatki zaplanowano na kwotę 29 mln zł, a z tego aż 11,75 mln zł przeznaczono na inwestycje. Tak wysokich nakładów majątkowych, ani tak wysokiego budżetu jeszcze nigdy u nas nie było. W roku 2016 sięgał on 15 mln zł, w roku 2017 – 20 mln zł, a obecnie prawie 30 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż przed dwoma laty. Skąd więc mamy teraz tyle pieniędzy?

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych, średnio o 1 zł miesięcznie od osoby. Podwyżka ta wynika częściowo ze wzrostu kosztów operatora wywożącego śmieci od mieszkańców naszej Gminy, którym jest  od 2010 roku spółka Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. To także ona wygrała w czerwcu 2017 r. przetarg na trzy kolejne lata przy podniesionej w ofercie cenie z 22,8 tys. zł do 26,3 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w styczniu każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości kwoty jaką ma uiszczać za odbiór odpadów. Będzie ona naliczona na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Korzystając z kilku pogodnych dni na przełomie roku 2017/18 wynajęta przez Gminę koparka pogłębiała rowy melioracyjne wzdłuż dróg w Cisiu oraz w Łazach. W Cisiu udrożniano rowy, których formalnym właścicielem jest wprawdzie Marszałek Małopolski, ale nic w tym kierunku nie robi w oczekiwaniu na nowe regulacje prawne. Tymczasem płynąca z lasów woda nie zamierza bynajmniej czekać na odwlekane, rządowe rozstrzygnięcia i dlatego należało wykonać te roboty ziemne jak najszybciej.

Czytaj więcej...

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2017. Najwięcej informacji, spośród ponad dwustu opublikowanych wtedy na naszym portalu, dotyczyło jak zawsze pracy Rady i Wójta oraz inwestycji drogowych – bieżących i planowanych. Odnotowaliśmy też, jak to robimy od roku 2013, czyli po raz piąty, wiele faktów z życia Mieszkańców i Gminy, które warto sobie przypomnieć.

Czytaj więcej...

  Czytaj więcej...   Tylko milion zł dzieli naszą Gminę, by jej roczny budżet, przyjęty na sesji w czwartek (28 grudnia), osiągnął w roku 2018 okrągłe 30 mln zł. Ale być może nawet go przekroczy jeśli dodatkowo uzyskamy dofinansowanie do instalacji domowych ogniw fotowoltaicznych. Traktując to jako ewentualność nie umieszczono tego zadania w wyliczeniach. Obejmują one wyłącznie inwestycje, na które już zagwarantowano dofinansowanie lub złożone wnioski są w trakcie oceny. Ich łączna wartość wynosi aż 11,7 mln zł (ponad 1/3 budżetu). Z tego powodu, a także na zakończenie roku 2017, radnym zaśpiewał na sesji zespół "Książowiacy".

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się