GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Do programu PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) oferującego mieszkańcom dopłatę do wymiany kotłów węglowych centralnego ogrzewania, zgłosiło się w naszej Gminie prawie sto osób. Tymczasem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał nam dofinansowanie w niższej niż spodziewana wysokości 250 tys. zł. Co przy dodaniu funduszów Gminy (130 tys. zł) umożliwi refundację kosztów w zakładanej wysokości (do 70 proc.) tylko połowie zainteresowanych. Dlatego jeszcze w lipcu zjawi się u nich komisja by przeprowadzić weryfikację dokumentów i wybrać tych, którzy zakładane przez program warunki spełniają w najwyższym stopniu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim oraz Klub Seniora „Młodzi Duchem” będą miały swoje siedziby pod jednym dachem – w budynku dawnego przedszkola przy ul. Śniadeckiego. Połączy ich wspólny korytarz, wspólna kuchnia i ubikacja. Rozdzieli natomiast murowana ściana pomiędzy zajmowanymi pokojami. W podpisanej umowie z Gminą ustali się dodatkowo zasady odpowiedzialności za urządzony na podwórku, obecnie nieczynny plac zabaw. Takie uzgodnienia zapadły na spotkaniu zainteresowanych stron z wójtem Markiem Szopą (na zdjęciu rozmawia z Barbarą Zygułą, przewodniczącą Stowarzyszenia KGW w sali byłego przedszkola, mieszczącej wystawę starych obrazów o tematyce religijnej).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Wójtowie i burmistrzowie 35. gmin biorących udział w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” (obejmującym instalację ogniw fotowoltaicznych oraz solarów), postanowili go realizować mimo niejasnego dotąd stanowiska ministerstwa finansów odnośnie opodatkowania VAT-em przyznanej na ten cel unijnej dotacji (60 mln zł). Nasz samorząd jest zdania, iż należy utrzymać zapowiedziany poziom wkładu własnego mieszkańców, określony na ok. 2 tys. zł za każdy 1 KW mocy zainstalowanego urządzenia. Na zdjęciu szefowie wszystkich siedmiu gmin powiatu miechowskiego na sali obrad w Wierzchosławicach (od lewej: Jan Zbigniew Basa - wójt Kozłowa, Dariusz Marczewski – burmistrz Miechowa, Lesław Blacha – wójt Gołczy, Jan Żebrak – wójt Charsznicy, Marek Szopa – wójt Książa Wielkiego, Adam Samborski - wójt Racławic, Marta Vozsnak – wójt Słaboszowa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Rewitalizacja centrum Książa Wielkiego obejmująca gruntowną przebudowę Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz założenie dużego, utwardzonego parkingu na wprost Banku Spółdzielczego, rozpocznie się w końcu lipca. Tak oświadczyli przedstawiciele firmy „Sławpol” z Krakowa, która wygrała przetarg na wykonanie tego zadania o wartości 3,75 mln zł. Na zdjęciu: wizja lokalna na Rynku w miejscu gdzie powstanie fontanna. Krakowskim inżynierom towarzyszy wójt Marek Szopa oraz inspektor nadzoru Mariusz Pobocha.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Plac zabaw przy ul. Śniadeckiego w Książu Wielkim, nad którym opiekę miało sprawować miejscowe Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, przez kilka ostatnich miesięcy był otwarty i bezpański. A skoro pozbawiony gospodarza, to wykorzystywany bynajmniej nie przez dzieci o czym świadczyły rozrzucone śmieci, niedopałki, butelki, czy połamana karuzela. Dlatego Urząd Gminy wypowiedział Stowarzyszeniu umowę dzierżawy ze skutkiem od 2 lipca. I tego dnia na furtce już zamkniętej łańcuchem z kłódką, zawieszono kartkę: „Plac nieczynny. Awaria sprzętu”.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się