GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Walne zgromadzenie stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach przyjęło pisemne rezygnacje członków dotychczasowego zarządu i w jawnym głosowaniu powołało nowy jego skład. Na przewodniczącą wybrano Monikę Dudzicz, zastępcą przewodniczącego została Anna Kwaśniewska, sekretarzem – Marta Lupa, skarbnikiem – Ireneusz Szuba, a Jolanta Czekaj członkiem zarządu. Na zdjęciu, przed nową świetlicą wiejską w Mianocicach, którą w imieniu Gminy zarządza miejscowe KGW, stoją kolejno: wójt Marek Szopa, wiceprzewodnicząca Anna Kwaśniewska, przewodnicząca Monika Dudzicz oraz Ireneusz Szuba - skarbnik i sołtys Mianocic w jednej osobie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Rozpoczęto budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K, prowadzącej z Moczydła przez Krzeszówkę, Książ Mały do Książa Wielkiego. Ten nowy odcinek o długości 1.815 m, biegnący przez łąki i trudny, podmokły teren, będzie stanowił obwodnicę Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi dla pojazdów kierujących się do albo z węzła „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Główny wykonawca drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku od Moczydła do Miechowa, a dokładnie do węzła w Bukowskiej Woli - spółka INTERCOR z Zawiercia postanowiła ulokować swoje biura na czas budowy w Pałacu w Rzędowicach (zdjęcie). Tę ofertę Starosty, mimo znacznej kwoty czynszu za wynajem, uznano za bardziej odpowiadającą potrzebom firmy, niż konkurencyjna propozycja by za jej siedzibę obrać Pałac na Mirowie w Książu Wielkim. Kierownictwo spółki INTERCOR zapowiada, że podczas realizacji inwestycji będzie przy niej pracować od 500 do 600 osób licząc wszystkich zatrudnionych (przez głównego wykonawcę i podwykonawców).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     - Przyjmujemy obecnie tylko pacjentów potrzebujących pilnej pomocy lub nagłe przypadki. Wszystkie pozostałe medyczne potrzeby mieszkańców załatwiamy przez Internet i telefonicznie. Uruchomiliśmy całodobowy numer (502 738 489), na który można dzwonić we wszelkich sprawach leżących w naszej kompetencji – poinformował wójta Marka Szopę, wizytującego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, jego kierownik lek. Andrzej Gumula. Jak podkreślił, w placówce dyżuruje zgodnie z grafikami cały personel, a pacjentów jest znacznie mniej niż bywało dotąd. Wójt na te słowa aż rozłożył ręce w geście zdziwienia (na zdjęciu) i zapytał: – czy to oznacza, że w czasie epidemii nasi mieszkańcy nagle poczuli się zdrowsi?

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Wśród przegłosowanych jednomyślnie na ostatniej sesji (26 maja) kilkunastu uchwał porządkujących kwestie budżetowe oraz problemy własnościowe działek w naszej Gminie, kontrowersje wśród radnych wzbudziła tylko uchwała w sprawie skargi Zofii Osipienko na Wójta. Wzbrania się on bowiem od podpisania aktu notarialnego przyznającego skarżącej prawo własności do lokalu mieszkalnego w budynku dawnej szkoły w Moczydle. Jak wyjaśnił Marek Szopa, upoważniająca do tych roszczeń decyzja Rady Gminy, podjęta w roku 2004, uległa po 10 latach przedawnieniu. Ponadto, w międzyczasie zmieniły się przepisy i już nie można przydzielić na własność lokalu bez związanej z nim części gruntu pod budynkiem. Zatem nie tylko nie ma podstawy prawnej do parafowania żądanego aktu notarialnego, ale też byłby on sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Wysłuchawszy tego, zainteresowana opuściła sesję stwierdzając, że co miała usłyszeć już usłyszała. Tymczasem debata na jej temat potoczyła się dalej z niespodziewanym zwrotem akcji…

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.