GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Harmonogram najpilniejszych remontów na najważniejszych odcinkach dróg powiatowych przebiegających przez naszą Gminę ustalono podczas poniedziałkowej wizyty starosty Jacka Kobyłki. Towarzyszący mu dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Roman Suchoń zgodził się z wszystkimi propozycjami wójta Marka Szopy. Jak uzgodniono, w tym roku zgłosi się do rządowego programu przebudowy dróg lokalnych trasę łączącą Książ Wielki przez Mianocice i Rzędowice z Kozłowem gdyż już wykonano pełną dokumentację tego zadania. Na zdjęciu widzimy kolejno: starostę Jacka Kobyłkę, wójta Marka Szopę, zastępcę wójta Grzegorza Janusa oraz dyrektora ZPD Romana Suchonia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W miniony weekend, oprócz już opisanych zebrań wiejskich w Cisiu, Głogowianach-Wrzosach i Zaryszynie, wybory sołtysów odbyły się jeszcze w Giebułtowie oraz Książu Małym-Kolonii. Mieszkańcy Giebułtowa nie przybyli licznie na głosowanie gdyż do wymaganego tam minimum - 18 osób - zabrakło trzech. Stąd wybory przeprowadzono w drugim terminie pół godziny później. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sołtys Mariusz Kwiecień, którego poparli wszyscy obecni. Do rady sołeckiej weszli: Łukasz Błaś, Krzysztof Kawiorski i Paweł Zyguła. Zupełnie inaczej było w Książu Małym-Koloni gdzie frekwencja nadzwyczaj dopisała (na zdjęciu) i mieszkańcy zmienili sołtysa Kazimierza Lędźwę na sołtyskę Agnieszkę Szwaczkę.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Najpierw w Cisiu, następnie w Głogowianach-Wrzosach, a w niedzielne popołudnie w Zaryszynie (na zdjęciu obok) odbyły się z udziałem wójta Marka Szopy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali swoich sołtysów na nową, pięcioletnią kadencję. W Zaryszynie został nim ponownie Adam Stefański, sprawujący tę funkcję już od kilkudziesięciu lat. Oddali na niego głos wszyscy obecni - 27 osób. Natomiast do rady sołeckie weszli: Mirosław Bażanek, Jerzy Byczek, Lesław Domagała i Leopold Gębka.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Książu Wielkim spotkał się na posiedzeniu we wtorek (8 stycznia) by podsumować miniony rok oraz nakreślić najważniejsze zamierzenia na przyszłość. Jak poinformował prezes zarządu wójt Marek Szopa, 100 tys. zł rocznie to minimalna kwota jaką należy przeznaczyć z budżetu Gminy na utrzymanie w gotowości naszych dziesięciu drużyn strażackich. Dzięki jednomyślnej aprobacie radnych na ten ważny cel kieruje się znacznie więcej środków; przykładowo 360 tys. zł w roku 2018. Ze te pieniądze wykonano m.in. pierwszą część remontu remizy w Głogowianach-Starej Wsi (156 tys. zł) oraz sfinansowano wkład własny do zakupu samochodu dla OSP w Książu Małym (106 tys. zł).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W styczniu i lutym mają się odbyć wybory sołtysów na nową, teraz już pięcioletnią kadencję. W tym celu zostaną zwołane zebrania wiejskie we wszystkich 22 sołectwach naszej Gminy. Na pierwszy ogień pójdzie Cisie oraz Głogowiany-Wrzosy. Pierwsza wieś dlatego, że dotychczasowa sołtyska zrzekła się swojej funkcji, natomiast druga z powodu niedawnej śmierci wieloletniego sołtysa i byłego radnego – Jana Solarza. Zebranie wiejskie w Cisiu wyznaczono na najbliższy piątek, 11 stycznia o godz. 18. w miejscowej świetlicy. Podobnie w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie w Głogowianach-Wrzosach wyznaczone na sobotę, 12 stycznia, o godz. 17.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się