GMINA KSIĄŻ WIELKI

Uncategorised

Czytaj więcej...

W Gminie Książ Wielki działa:

13 Kół Gospodyń Wiejskich

10 Ochotniczych Straży Pożarnych

Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec”

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń

Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Książowiacy

Lp.

Stowarzyszenie KGW

Data założenia

Członkowie zarządu

Liczba członków

1

Antolka 78

27.06.2013

Przewodnicząca: Horyń Jolanta

Zastępca: Uchto Małgorzata

Skarbnik: Kobyłka Dorota

Sekretarz: Gurbiel Katarzyna

Członek: Oczkowicz Beata

Komisja Rewizyjna:

Kwiecień Maria,

Rał Katarzyna,

Grzyb Halina

19

2

Cisie 34A

2.04.2009

Przewodnicząca: Wróbel Joanna

Zastępca: Błaś Urszula

Sekretarz: Waligóra Aneta

Skarbnik: Bielnicka Renata

Członek: Balbus Bartnik Mirosława

Komisja rewizyjna:

Pluta Beata,

Omelańska Mirosława,

Otwinowska Krystyna

16

3

Giebułtów 19

2.04.2010

Przewodnicząca: Zyguła Alfreda

Zastępca: Bartosik Urszula

Sekretarz: Wilk Marianna

Skarbnik: Beneś Danuta

Członek: Kwiecień Maria

Komisja rewizyjna:

Huma Grażyna,

Orlacz Nina,

Kwiecień Beata

18

4

Głogowiany Wrzosy 29

29.03.2010

Przewodnicząca: Jurkowska Grażyna

Zastępca: Pycia Jolanta

Sekretarz: Górnik Urszula

Skarbnik: Dziad Halina

Członek: Piasek Anna

Komisja rewizyjna:

Piasek Anna,

Kaźmierczyk Dorota,

Bożek Ewa

21

5

Książ Wielki ul. Krakowska 21

11.07.2011

Przewodnicząca: Zyguła Barbara

Zastępca: Sroka Helena

Skarbnik: Otak Elżbieta

Sekretarz: Syska Maria

Członek: Kot Małgorzata

Komisja rewizyjna:

Poniewierka Zofia,

Portka Marianna,

Grzywnowicz Grażyna

30

6

Książ Mały 12B

15.05.2008

Przewodnicząca: Urszula Zachariasz

Zastępca: Angelika Zegan

Sekretarz: Lucyna Byczek

Skarbnik: Rosół Małgorzata

Członek: Jagoda Spicha

Komisja rewizyjna:

Oczkowicz Marta,

Wierzba Dorota,

Sudańska Agata

24

7

Konaszówka 24

17.05.2011

Przewodnicząca: Danuta Topolska

Zastępca: Płaczek Lidia

Sekretarz: Ewa Otak

Skarbnik: Garbarz Łucja

Członek: Aneta Zdeb

Komisja rewizyjna:

Ptak Grzegorz,

Rachwał Elżbieta,

Łucka Jolanta

20

8

Mianocice 11

3.12.2010

Przewodnicząca: Sych Małgorzata

Zastępca: Zyguła Mariola

Sekretarz: Marzec Grażyna

Skarbnik: Tkaczewska Monika

Członek: Madejska Jolanta

Komisja rewizyjna:

Plutecka Anna,

Wasik Emilia,

Rajca Małgorzata

21

9

Rzędowice 53

24.01.2012

Przewodnicząca: Tkaczewska Zofia

Zastępca: Pachoł Anna

Sekretarz: Spicha Jagoda

Skarbnik: Ziętara-Kozioł Ewelina

Członek: Oczkowicz Elżbieta

Komisja rewizyjna:

Pluta Renata,

Zegadło Małgorzata,

Zyguła Beata

17

10

Łazy 10

19.11.2008

Przewodnicząca: Sennik Małupa Celina

Zastępca: Koterwa Czaderska Aleksandra

Sekretarz: Otfinowska Aneta

Skarbnik: Adamska Grażyna

Członek: Tkaczewska Zofia

Komisja rewizyjna:

Grela Elżbieta,

Oczkowicz Helena,

Grojec Danuta

21

11

Tochołów 25

27.02.2013

Przewodnicząca: Anna Szwaczka

Zastępca: Gawlikowska Krystyna

Sekretarz: Alicja Trela

Skarbnik: Krochmal Maria

Członek: Gajos Marzena

Komisja rewizyjna:

Oczkowicz Bożena,

Oczkowicz Barbara

Urszula Wasik

26

12

Zaryszyn 24

15.12.2011

Przewodnicząca: Banaś Beata

Zastępca: Maria Kowalska

Sekretarz: Wiesławska Małgorzata

Skarbnik: Byczek Jolanta

Członek:Leks Bożena

Komisja rewizyjna:

Błaut Elżbieta,

Augustyńska Elżbieta,

Gębka Jolanta

25

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzędowicach

Opis

Warsztaty powstały w październiku 1994r. z inicjatywy Rady Gminy w Książu Wielkim - utworzone uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/209A/94. Są to jak dotąd jedyne Warsztaty w woj. małopolskim, dla których organem założycielskim jest gmina.

     Działalność warsztatów finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

     Warsztaty mieszczą się w pełnym uroku, odrestaurowanym dworku znajdującym się w Rzędowicach k. Książa Wielkiego. Budynek otoczony jest pięknym zabytkowym parkiem, pielęgnowanym przez uczestników.

Adres strony BIP

bip.malopolska.pl/wtzwrzedowicach

 

Warsztaty Terapii zajęciowej w Rzędowicach

32-210 Książ Wielki

tel. 41 38 38 829

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opis

     Gminny Ośrodek Zdrowia w Książu Wielkim, bo taką nazwę nosił do 1996 roku, podlegał Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Miechowie. Na mocy uchwały Nr XV/106/96 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy w Książu Wielkim dotyczącego przejęcia zadań podstawowej opieki zdrowotnej w Książu Wielkim kontrolę nad jednostką przejęła od 1 lipca 1996 roku Rada Gminy w Książu Wielkim. Tego samego dnia na mocy uchwały nr XVI/113/96 z dnia 2 kwietnia 1996 roku, Gminny Ośrodek Zdrowia zmienił nazwę na Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia na terenie Gminy. Nadzór nad działalnoscią PZOZ w zakresie uregulowanym ustawą, sprawuje Rada Gminy w Książu Wielkim. Organem doradczym Kierownika jest Rada Społeczna Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
(aktualizacja: lipiec 2017 r.)

     Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 18.00 w Książu Wielkim przy ul. Warszawskiej 17 oraz w Książu Małym, a w razie konieczności w domu chorego. W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście lub telefonicznie (tel. 41 38 38 017 lub 41 38 38 270), także z kilkudniowym wyprzedzeniem.
   Przed wizytą należy przedłożyć dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL. Przewidywaną godzinę przyjęcia do lekarza (wizyty) ustala Rejestracja w PZOZ Książ Wielki, nadając kolejny numer. W przypadku nieprzewidywanej nieobecności lekarza, pacjenci informowani są telefonicznie na wskazany przez nich numer.
     W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta, zabezpieczona jest (na podstawie umowy z NFZ) pomoc medyczna (zarówno lekarska jak i pielęgniarska) w Szpitalu Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, nr tel. 41 38 20 238.


Warunki jakie należy spełnić, żeby zostać naszym pacjentem:

  1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji.
  3. Na formularzu wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ) dlatego nie można go przesłać faxem ani drogą elektroniczną.
  4. Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty.

     W Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim działają (oprócz Poradni POZ) jeszcze cztery poradnie - trzy specjalistyczne: Ginekologiczna ,Okulistyczna i Reumatologiczna oraz Poradnia Stomatologiczna.

1.         W Poradni Ginekologicznej przyjmuje lekarz med. ginekolog Jerzy Kuchta. Tu pacjentki przyjmowane są bez skierowania.

2.         Do Poradni Okulistycznej pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem. Tu przyjmują lekarze:
a)         Lek. med. Grażyna Orzechowska
b)         Lek. med. Justyna Wołkowska

3.         Do Poradni Reumatologicznej przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem. Tu porad udzielają:
a)         Lek. med. Ewa Patera
b)         Lek. med. Michał Rudnicki

4.         W poradni Stomatologicznej świadczeń udzielają:
a)         Lek. dent. Anna Kuchta: poniedziałek, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz.14.00,
wtorek, środa od godz. 12.00 do 18.00.
b)         Lek. dent. Małgorzata Słota: wtorek, środa, piątek od godz. 8.00 do godz.14.00,
poniedziałek, czwartek od godz. 12.00 do 18.00.

Do Poradni Stomatologicznej
Pacjenci przyjmowani są bez skierowania od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 po uprzedniej rejestracji.
     Pacjenci mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (41) 38 38 017 lub 41 38 38 270 w. 26 – lek. dent. Anna Kuchta lub w. 29 - lek. dent. Małgorzata Słota w godzinach 8.00 – 16.30.
     Pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub upoważnionego pełnoletniego opiekuna, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka. Natomiast pacjenci obciążeni chorobami ogólnoustrojowymi, którzy pozostają pod opieką lekarzy medycyny, winni posiadać dokładną informację dotyczącą przyjmowanych leków oraz dawek.

Adres strony BIP

bip.malopolska.pl/pzozdrowotnej

Adres strony www

http://www.osrodek-ksiaz.pl/

Kontakt

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim

ul. Warszawska 17A

32-210 Książ Wielki

tel. 41 383 80 17

fax. 41 383 82 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PORADNIA LEKARZA POZ

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

 

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

Lekarz

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lek. med. Bożena Płonczyńska

14:00-18:00

9:00-14:00

8:00-13:00

13:00-18:00

9:00-14:00

Wizyty domowe

12:00-13:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

14:00-15:00

Lek. med. Ewa Szydłowska

8:00-11:00

15:30-17:00

13:00-17:00

12:00-13:00

8:-12:30

Wizyty domowe

11:00-12:00

17:00-18:00

17:00-18:00

13:00-14:00

12:30-13:30

Lek. med. Anna Molenda

 

 

 

 

14:00-17:00

Wizyty domowe

 

 

 

 

17:00-18:00

Lek. med. Jolanta Chorążykiewicz

 

 

16:00-18:00

 

 

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

 

10:00-14:15

15:00-20:00

 

16:00-20:00

 

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

Lekarz

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lek. med. Ewa Pater

 

 

15:00-20:00

 

16:00-20:00

Lek.med. Michał Rudnicki

 

10:00-14:15

 

 

 

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

 

16:00-20:00

 

10:00-14:30

16:00-20:00

 

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

Lekarz

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lek. med. Jerzy Kuchta

 

16:00-20:00

 

10:00-14:30

16:00-20:00

 

 

PORADNIA OKULISTYCZNA

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

8:00-12:30

8:00-12:00

 

14:00-18:00

8:00-12:30

 

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

Lekarz

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lek. med. Grażyna Orzechowska

8:00-12:30

 

 

14:00-18:00

 

Lek. med. Justyna Wołkowska

 

8:00-12:00

 

 

8:00-12:30

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-18:00

 

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY

Lekarz

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lek. med. Anna Kuchta

8:00-14:00

12:00-18:00

12:00-18:00

8:00-14:00

8:00-14:00

Lek. med. Małgorzata Słota

12:00-18:00

8:00-14:00

8:00-14:00

12:00-18:00

8:00-14:00

 

GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ

czynna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

w godz.

10:00-15:05

10:00-15:05

10:25 -12:15

10:25-12:00

8:00-15:05

 

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI

Pielęgniarka

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Agata Orlicka

10:00-15:05

10:00-15:05

10:25-12:15

10:25-12:00

8:00-15:05

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (strona internetowa.pdf)Godziny przyjęć
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się