GMINA KSIĄŻ WIELKI

Aktualności - 8.3

29 maja br. w w świetlicy wiejskiej w Zaryszynie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Gminę Książ Wielki od 01.03.2011 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

           Gmina Książ Wielki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Serwis sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 28 maja o godz. 10: 00 w świetlicy Wiejskiej w Konaszówce odbyło się uroczyste wręczenie 31 komputerów laptopów marki HP 17,3 cala oraz zagwarantowano bezpłatny dostęp do internetu przez 7 lat. Wszytko to możliwe było dzięki realizacji projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIlnclusion” Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, który zakładał zakup 101 sztuk laptopów wraz z dostępem do internetu i 1 sprzętu komputerowego dla osób niewidomych z tego: 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim, a po 20 laptopów do Szkoły Podstawowej w Książu Małym i w Antolce. Nabór do projektu trwał od 01 lutego do 28 lutego 2013 roku. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Złożono 57 formularzy zgłoszeniowych jednak komputerów, które miały trafić do gospodarstw domowych było tylko 31. Zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski i sporządziła listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób rezerwowych. Do projektu mogły się zgłaszać osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności a także gospodarstwa domowe o niskich dochodach. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowały się dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (było ich 16) w pozostałej grupie były osoby niepełnosprawne dorosłe. Budżet projektu to 997 828,26 złotych w 100 % sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Urząd Gminy w Książu Wielkim informuje, iż dnia 28.05.2013 roku o godzinie 1000 w Świetlicy wiejskiej w Konaszówce odbędzie się przekazanie Beneficjentom Ostatecznym zakupionych komputerów w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki".

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.