K-Statut

Od kilku miesięcy radni pracują nad nowym statutem gminy - dokumentem, który szczegółowo reguluje zasady pracy lokalnego samorządu, w tym zwłaszcza rady i jej komisji oraz wójta i urzędu. Chodzi o usprawnienie ich funkcjonowania, a także o zapisanie w statucie zasady pełnej jawności działania wszystkich organów gminy.

 

- Wyciągamy wnioski z doświadczeń poprzednich kadencji naszego samorządu. Dlatego nowy statut gminy będzie jednoznacznie rozstrzygał jakie kto ma kompetencje, jaką odpowiedzialność i jakie obowiązki - informuje przewodniczący Rady Henryk Huma, kierujący pracami Komisji Statutowej. Jej członkami są radni: Krzysztof Jurek, Paweł Oczkowicz, Jan Solarz i Marek Szałas.

 

Dodatkowo, w projekcie nowego statutu, który wejdzie w życie po uchwaleniu go przez Radę Gminy, wyraźnie zagwarantowano wszystkim zainteresowanym udział w posiedzeniach organów samorządowych, w tym także w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Oznacza to, że każdy mieszkaniec będzie mógł przysłuchiwać się do woli debatom swoich radnych. A co więcej, ma prawo zapisywać je na dowolnych nośnikach informacji (czyli nagrywać lub filmować).

 

Red.